Naam

Tekst

Taxateur

Taxatie is een keuring op aspecten die samen de onderbouwing vormen voor de waarde van een bedrijfspand of een woning. Maar taxatie is meer dan dat. Het kan nodig zijn bij de toekenning van een hypotheek of voor het aanvragen van een verzekering. Anke Bodewes Makelaardij voert jaarlijks talloze taxaties uit van zeer uiteenlopende panden. Voor onze be?digde taxateurs is het steeds opnieuw een uitdaging om de bouwkundige staat en de waarde van een pand zorgvuldig vast te stellen, zodat niemand voor onaangename verrassingen komt te staan. Als u Anke Bodewes Makelaardij inschakelt om uw woning of bedrijfspand te taxeren, bent u er zeker van dat de waarde en de totstandkoming van dat oordeel, zorgvuldig en deskundig is onderbouwd.

De beoordeling

Een taxateur van Anke Bodewes Makelaardij beoordeelt een pand op de bouwkundige staat. Daar komt een heldere, getalsmatige vertaling van factoren uit voort die samen de pandwaarde bepalen. Factoren kunnen zijn: de aard van het object, de staat van onderhoud en de ligging of courantheid ten opzichte van de bestemming. Afgezien van de bouwkundige staat, geeft het taxatierapport inzicht in het bestemmingsplan, de kadastrale gegevens en andere bijzonderheden die van invloed zijn op de waarde. Op bouwkundig gebied kunt u uw taxateur zien als een huisarts. Indien de taxerende makelaar denkt dat de bouwkundige staat van uw pand een specialistische diagnose verdient, verwijst hij naar de specialist: bijvoorbeeld een bouwkundig bureau, architect of funderingsdeskundige.

Het rapport

Een taxatierapport vermeldt meestal verschillende waarden van het (bedrijfs-)pand. Naast de taxatiewaarde is er ook de executiewaarde. Dat is voor banken een belangrijk gegeven. De executiewaarde is het bedrag dat de woning of het bedrijfspand naar alle waarschijnlijkheid oplevert, als het op de veiling wordt verkocht. Dit bedrag is nodig om de hoogte van de hypotheek te kunnen vast stellen. Een andere waarde die in het rapport wordt vermeld, is de ‘onderhandse verkoopwaarde’. Dat is het bedrag dat u voor de woning of het bedrijfspand kunt vragen, of respectievelijk moet betalen.

De taxateur van Anke Bodewes Makelaardij zorgt ervoor dat u binnen de afgesproken termijn een helder en duidelijk taxatierapport in handen heeft. Mocht u aan de hand van het rapport vragen hebben, dan is de taxateur vanzelfsprekend bereid om die te beantwoorden.